Intervju i Svensk Bokhandel

Debutant-intervju med mig i Svensk Bokhandel

annalofdahlAktuellt, Media

När jag växte upp på 70-talet fanns det en tyst överenskommelse om att i vår generation skulle män och kvinnor bli jämställda. Alla hade unisexkläder och de tjejer som sminkade sig innan de gick till skolan kunde man räkna på ena handens fingrar. När vi sedan växte upp diskuterade vi inte jämlikhet särskilt mycket – vi var ju redan jämställda.

Sedan kom barnen. Då krackelerade den tysta överenskommelsen; tydliga klyftor mellan könen blottlades och kvinnor och män i min generation valde att hantera det på olika sätt. Sedan dess har jag funderat mycket över vad det är som gör jämställdhet så svårt. Jag har också känt och tänkt att kvinnor väljer att bli jämställda på männens villkor. I stället för att hylla det som historiskt sett är kvinnligt, kastar vi det lättvindigt över axeln för att göra allt det som männen gjort och gör. Det finns en obalans i det som jag ville undersöka.

Första gången jag fick höra talas om Lilith, Adams första hustru, som gömts och glömts av historien, kändes det självklart att hon fanns. För mig var hon ”den saknade pusselbiten” och jag blev rentav lycklig över att återupptäckt henne. Ganska snart efter att jag fått vetskap om Lilith kom idén att skriva om henne och placera henne i sitt sammanhang.

För mig är kristendomens familj: Eva, Adam, Lilith, Gud och Djävulen, en väldigt dysfunktionell kärnfamilj. De här figurerna har präglat den mänskliga berättelsen sedan tidernas begynnelse och konsekvenserna av familjens dysfunktionalitet är svåra att överblicka. Boken ger långtifrån svar på alla de frågor som härrör ur detta. Min historia är en lek med idén om vad som skulle hända om Lilith tog plats i våra liv och den kretsar mycket kring mötet mellan det manliga och kvinnliga.

Det finns ganska lite nedtecknat om Lilith, vilket gör det möjligt att skapa egna tolkningar. Det jag vill ge mina läsare är kunskap om att Lilith finns – att Adam faktiskt hade en hustru före Eva! Sedan hoppas jag att de som läser känner igen sig i Lilith, kan hitta hennes arketyp i sig själva och börja att använda sig av hennes kraft.  

På ett större plan kan jag se att många av de kriser och utmaningar som världen står inför idag bottnar i att viktiga feminina energier är undanträngda och inte tillåts vara. Vår värld är en väldigt maskulin värld. Efter att ha umgåtts med den här dysfunktionella kärnfamiljen i flera år under mitt skrivande, är jag övertygad om att både män och kvinnor, medvetet eller omedvetet, känner en längtan efter Lilith.